Reference

Pásová doprava železitého aglomerátu v ArcelorMittal Ostrava 
Dopravníky umístěné nad stávající kolejovou dopravou a ostatní provozovanou technologií
Dodávka více než 500 t ocelových konstrukcí 


Předmětem plnění byla dodávka vybraných částí technologického zařízení včetně ocelových konstrukcí, modifikace zařízení a konstrukcí pro dopravu požadovaných materiálů z aglomerace sever na aglomeraci jih. Součástí dodávky byla veškerá zařízení potřebná pro napojení na stávající dopravní cesty na aglomeraci jih a aglomeraci sever a její provozování.

Rozsáhlá dodávka obsahovala zhruba 320 t ocelových konstrukcí a 200 t technologie. Součástí dodávky byly pásové dopravníky pro dopravu homogenizační směsi, konkrétně dva pásové dopravníky o délce 594 m a 440 m, oba o šířce 1200 mm a jeden reverzní dopravník. Dopravovaný železorudný aglomerát je jedním z hlavních komponentů vsázky do vysokých pecí.

Projekt byl připraven a realizován ve velmi krátké době. Od podpisu smlouvy se zhotovitelem celého projektu v listopadu 2017 byla zpracována projektová dokumentace a realizační dokumentace, realizována výroba a dodávka dopravníků a ocelových konstrukcí a akce byla dokončena v červenci 2018.

Jedná se o mimořádně technologicky náročný dopravní systém. Vzhledem k těžkému provedení dopravních cest a jejich obtížnému umístění ve stávajícím zařízení, bylo nutné více než polovinu dopravní trasy vést vzduchem na mostech s přechodem kolejové dopravy včetně zhlaví. Pro přemostění kolejového zhlaví bylo využito mostu s vloženým polem o rozponu přes 39 m.

Kvůli nutnosti zachování plné průjezdnosti silnice pod trasou dopravníku a stávající technologie bylo třeba využít portálových sloupů a vynesení konstrukce nad stávající dopravní trasu.

Dopravní trasa byla zakončena složitou ocelovou konstrukcí přesypné stanice, kde byla vyřešena problematika přemostění stávající dopravní trasy se svedením materiálů na 3 průběžné dopravníky.

méně...
Vnitřní doprava biomasy a uhlí na kotli K11 v Mondi Štětí a.s.
Uzavřené redlerové dopravníky s odsáváním a recirkulací spalin.
Kontinuelní vážení paliva 
Hydraulické vynášení biomasy z provozního sila

V srpnu roku 2017 byla zahájena rekonstrukce vnitřní dopravy paliva pro kotel K11 v areálu Mondi Štětí a.s.
Společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. se podílela na modernizaci vnitřní dopravy paliva, která zahrnovala 2 linky dopravy uhlí a dopravy biomasy.

Součástí rekonstrukce dopravních linek byly řetězové dopravníky, turnikety, uzávěry a systém těsnícího vzduchu. Rekonstrukce byla v roce 2017 montážně dokončena a bylo provedeno ověření garantovaných parametrů. V současné době na dopravních linkách probíhá zkušební provoz.

méně...
Mechanická část uzávěru Vodního díla Klabava
Rozsahem je návrh, dodávka a montáž
Součástí je kompletní PKO včetně kombinace zinek - barva

Zakázka je zaměřena na výrobu a montáž segmentů uzavírání vodního díla a součástí dodávky je zpracování dokumentace, výroba a montáž segmentu. Výroba a dodávky uzavíracích segmentů a jejich ovládání bylo dokončeno v srpnu 2018. V současné době na projektu probíhají montážní práce a jejich dokončení je plánováno do konce dubna 2019.

méně...
Rekonstrukce pásové dopravy šíře 1800mm a dodávka shazovacího vozu SVK pro šíři pasu 1800.
Název projektu:
Doplnění dobývací technologie TC 2/1 stavba č. K 55

Objednatel:
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Popis:
Rekonstrukce pásové dopravy šíře 1800mm a dodávka shazovacího vozu SVK pro šíři pasu 1800.

Realizováno podle původní projektové dokumentace TRANSPORTA.

méně...

Dodávky nového zařízení, repase vybraného stávajícího zařízení, komplexní obnova elektropohonů a veškeré inženýrské a projektové činnosti.

Název projektu:
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II - OB92 - hospodářství VEP

Objednatel:
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Popis:
Rekonstrukce a zkapacitnění zařízení s ohledem na zvýšení požadovaných výkonových parametrů dopravníků a prodloužení životnosti o dalších 25 – 30 let. Předmětem OB92 – Hospodářství VEP byly dodávky nového zařízení, repase vybraného stávajícího zařízení, komplexní obnova elektropohonů a veškeré inženýrské a projektové činnosti. Rozsah technologické části dodávky v rámci tohoto OB byl rozdělen na DPS 10.03 Doprava a skladování Energosádrovce, DPS 10.05 Vnitřní doprava VEP, DPS 10.13 Zdvihací zařízení, DPS 10.14 Elektrotechnická zařízení, DPS 10.15 ASŘ TP, DPS 10.16 Technologické OK, DPS 10.17 Nátěry, DPS 10.18 Izolace a DPS 10.19 Demontáže.

Realizováno podle původní projektové dokumentace TRANSPORTA.

méně...

Výměna stávajícího opotřebeného korýtkového pásového dopravníku PD11 šíře 1 600mm, uloženého na samostatném mostu šíře 4 000mm, za nový trubkový pásový dopravník TPD 11 o průměru 500mm.

Název projektu:
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II - OB92.1 Vnitřní doprava VEP - PD 11

Objednatel:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Popis:
Během tohoto projektu došlo k celkové výměně stávajícího opotřebeného korýtkového pásového dopravníku PD11 šíře 1 600mm, uloženého na samostatném mostu šíře 4 000mm, za nový trubkový pásový dopravník TPD 11 o průměru 500mm. Výměna celého mostu nad kolejemi ČEZ, a.s. a rychlostního koridoru Chomutov – Karlovy Vary byla provedena za provozu dráhy. K demontáži a výměně dílů byl použit jeřáb, který je jediný svého druhu v České republice.

Realizováno podle původní projektové dokumentace TRANSPORTA.

méně...
Provedení rekonstrukce dopravních cest, drtičů a mlýnů včetně dodávky nových hydrocyklonových stanic pro přípravu suspenze pro odsiřovací jednotky, soubor úprav k zamezení prašnosti výroby.
Název projektu:
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II - OB91 a 92

Objednatel:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Popis:
Provedení rekonstrukce dopravních cest, drtičů a mlýnů včetně dodávky nových hydrocyklonových stanic pro přípravu suspenze pro odsiřovací jednotky, soubor úprav k zamezení prašnosti výroby.

Realizováno podle původní projektové dokumentace TRANSPORTA.

méně...
Montáž motorů a převodovek na rámy pohonů, rám a podpěra pohonu pasu, dodávky a montáž pro instalaci brzdového systému SVENBORG, úprava poháněcích bubnů, ocelové konstrukce poháněcích stanic, napínání pasu – snímání, dodávky a montáže stěračů, prašný pas PD, vratná stanice PD, střední část PD, strojní části koncových vypínačů a čidel, výměna roštů a schodnic za pozink v rozsahu 50%, nové bezpečnostní tabulky.
Název projektu:
Obnova PD 263 a PD 264

Objednatel:
PRODECO, a.s.

Popis:
Montáž motorů a převodovek na rámy pohonů, rám a podpěra pohonu pasu, dodávky a montáž pro instalaci brzdového systému SVENBORG, úprava poháněcích bubnů, ocelové konstrukce poháněcích stanic, napínání pasu – snímání, dodávky a montáže stěračů, prašný pas PD, vratná stanice PD, střední část PD, strojní části koncových vypínačů a čidel, výměna roštů a schodnic za pozink v rozsahu 50%, nové bezpečnostní tabulky.

Realizováno dle projektové dokumentace TRANSPORTA: PS 8501.1, PS 8506.4, PS 8507.4, PS 8505.3 – obnova strojní a elktročásti PD 263, PS 8502.1, PS 8508.4, PS 8509.4, PS 8503.3 – obnova strojní a elektročásti PD 264
méně...