Reference

Pásová doprava železitého aglomerátu v ArcelorMittal Ostrava 
Dopravníky umístěné nad stávající kolejovou dopravou a ostatní provozovanou technologií
Dodávka více než 500 t ocelových konstrukcí 


Předmětem plnění byla dodávka vybraných částí technologického zařízení včetně ocelových konstrukcí, modifikace zařízení a konstrukcí pro dopravu požadovaných materiálů z aglomerace sever na aglomeraci jih. Součástí dodávky byla veškerá zařízení potřebná pro napojení na stávající dopravní cesty na aglomeraci jih a aglomeraci sever a její provozování.

Rozsáhlá dodávka obsahovala zhruba 320 t ocelových konstrukcí a 200 t technologie. Součástí dodávky byly pásové dopravníky pro dopravu homogenizační směsi, konkrétně dva pásové dopravníky o délce 594 m a 440 m, oba o šířce 1200 mm a jeden reverzní dopravník. Dopravovaný železorudný aglomerát je jedním z hlavních komponentů vsázky do vysokých pecí.

Projekt byl připraven a realizován ve velmi krátké době. Od podpisu smlouvy se zhotovitelem celého projektu v listopadu 2017 byla zpracována projektová dokumentace a realizační dokumentace, realizována výroba a dodávka dopravníků a ocelových konstrukcí a akce byla dokončena v červenci 2018.

Jedná se o mimořádně technologicky náročný dopravní systém. Vzhledem k těžkému provedení dopravních cest a jejich obtížnému umístění ve stávajícím zařízení, bylo nutné více než polovinu dopravní trasy vést vzduchem na mostech s přechodem kolejové dopravy včetně zhlaví. Pro přemostění kolejového zhlaví bylo využito mostu s vloženým polem o rozponu přes 39 m.

Kvůli nutnosti zachování plné průjezdnosti silnice pod trasou dopravníku a stávající technologie bylo třeba využít portálových sloupů a vynesení konstrukce nad stávající dopravní trasu.

Dopravní trasa byla zakončena složitou ocelovou konstrukcí přesypné stanice, kde byla vyřešena problematika přemostění stávající dopravní trasy se svedením materiálů na 3 průběžné dopravníky.

méně...
Vnitřní doprava biomasy a uhlí na kotli K11 v Mondi Štětí a.s.
Uzavřené redlerové dopravníky s odsáváním a recirkulací spalin.
Kontinuelní vážení paliva 
Hydraulické vynášení biomasy z provozního sila

V srpnu roku 2017 byla zahájena rekonstrukce vnitřní dopravy paliva pro kotel K11 v areálu Mondi Štětí a.s.
Společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. se podílela na modernizaci vnitřní dopravy paliva, která zahrnovala 2 linky dopravy uhlí a dopravy biomasy.

Součástí rekonstrukce dopravních linek byly řetězové dopravníky, turnikety, uzávěry a systém těsnícího vzduchu. Rekonstrukce byla v roce 2017 montážně dokončena a bylo provedeno ověření garantovaných parametrů. V současné době na dopravních linkách probíhá zkušební provoz.

méně...
Mechanická část uzávěru Vodního díla Klabava
Rozsahem je návrh, dodávka a montáž
Součástí je kompletní PKO včetně kombinace zinek - barva

Zakázka je zaměřena na výrobu a montáž segmentů uzavírání vodního díla a součástí dodávky je zpracování dokumentace, výroba a montáž segmentu. Výroba a dodávky uzavíracích segmentů a jejich ovládání bylo dokončeno v srpnu 2018. V současné době na projektu probíhají montážní práce a jejich dokončení je plánováno do konce dubna 2019.

méně...