Odsávání hrubé třídírny

Předmětem díla je dodání kompletního řešení pro odsání přesypů v hrubé třídírně uhlí Úpravny uhlí Ledvice – SD a.s. Celkem se jedná o odsávání uhelného prachu ze 4 přesypů a 2 pasových dopravníků.

Více..

Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever – ArcelorMittal Ostrava a.s.

Předmětem plnění byla dodávka vybraných částí technologického zařízení včetně ocelových konstrukcí, modifikace zařízení a konstrukcí pro dopravu požadovaných materiálů z aglomerace sever na aglomeraci jih. Součástí dodávky byla veškerá zařízení potřebná pro napojení na stávající dopravní cesty na aglomeraci jih a aglomeraci sever a její provozování. Rozsáhlá dodávka obsahovala zhruba 320 t ocelových konstrukcí a […]

Více..

Rekonstrukce a modifikace stávající technologie odsíření

Předmětem díla byla dodávka technologických zařízení vykládky vagonů Sorbacalu a dopravy do zásobního sila a realizace stavebních objektů SO1, SO2,SO4 a provozního souboru PS01 – Pneudoprava, vedoucí z vykládacího místa (kolejová doprava) do sila a technologické vybavení sila.
Součástí naší dodávky bylo založení a výstavba ocelové konstrukce podpírající 40m silo sorbentu a výstavba budov pro potřebnou technologii a novou rozvodnu.

Více..