Rekonstrukce zařízení pro vynášení strusky ze sil

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce vynášecího zařízení ze struskových sil A a B a instalace nového zkapacitněného spádového potrubí havarijního svodu struskových sil. 
Původní kovové potrubí bylo nahrazeno novým potrubním svodem z materiálu AP line včetně systému uchycení k betonovému silu. Dimenze (vnitřní průměr) svodu byl zvětšen o 100 mm. Výhodou nově instalovaného potrubního svodu je vetší hltnost, vynikající odolnost vůči abrazi a kluznost povrchu, která eliminuje vznik nálepů a zajišťuje průchodnost celé dopravní cesty.
Dále byla v rozsahu díla provedena kompletní rekonstrukce technologie vyhrnování strusky ze sil A + B spočívající ve výměně vyhrnovacích ramen extromatů. Ramena jsou nově dodána z materiálu Hardox 500 s činnou plochou osazenou čedičovou dlažbou, kterou je možno snadno měnit dle stavu aktuálního opotřebení. Podstatnou součástí rekonstrukce je kompletní výměna vnitřních kuželů včetně řešení nové nosné konstrukce. Vše je vyrobeno z materiálu Hardox 500. Na pracovní stěnu vnitřních kuželů je aplikována kompozitní, proti-abrazivní vrstva z materiálu Rezotec s kevlarovou vložkou a lokální povrchovou laminací. Cílem projektu bylo zkapacitnění technologie dopravy strusky, zajištění vyšší spolehlivosti provozu a životnosti zařízení.