• PF 2020
  13.12.2019     Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do roku 2020 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů
 • AniDef, z.s.
  4.12.2019    TRANSPORTA Technology podpořila útulek AniDef z.s., který se stará o opuštěné a týraná zvířata v Žimu.
 • SD a.s. - Odsávání hrubé třídírny
  17.10.2019     Společnost TRANSPORTA Technology zahájila novou investiční akci
 • SPOLANA – Dokončení zastávkových prací
  20. 8.2019     TRANSPORTA Technology dokončila opravárenské práce v areálu SPOLANA Neratovice
 • Partner cyklistického závodu Krušnoton 2019
  10.8.2019        TRANSPORTA Technology  podpořila 10. ročník mezinárodního silničního cyklistického závodu Cannondale Koloshop Krušnoton 2019, který se uskutečnil v Teplicích.
 • EPR II - Nakládka energosádrovce
  19. 6. 2019      Ukončení 1. etapy - Demontáž polí technologického mostu 7a-II byla úspěšně dokončena.
 • SPOLANA - Zastávkové práce
  13. 6. 2019     V červnu byla zahájena rekonstrukce pásových dopravníků a korečkových elevátorů pro dopravu síranu amonného. • Přednáška na konferenci v MEDLOVĚ
  24. 5. 2019      ODSTRANĚNÍ PŘETLAKU V PALIVOVÝCH CESTÁCH FLUIDNÍCH KOTLŮ - rekonstrukce dopravy a dávkování paliv - uhlí, biopaliva
 • Veselé Velikonoce 2019
  12. 4. 2019      Přejeme Vám příjemné prožití Velikonočních svátků.
 • Dny teplárenství a energetiky 2019
  25. 3. 2019      TRANSPORTA Technology se stala partnerem jubilejního 25. ročníku konference "Dny teplárenství a energetiky", který se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 24. - 25. dubna 2019.
 • Elektrárny Opatovice - výměna uzávěrů
  8. 2. 2019      TRANSPORTA Technology získala novou zakázku pro Elektrárny Opatovice. Předmětem plnění zakázky je výměna uhelných uzávěrů ovládaných hydraulickým pohonem za uzávěry ovládané elektrickým pohonem na kotli K6.
 • PF 2019
  17. 12. 2018    Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2019.
 • TRANSPORTA Technology
  SPOLANA Neratovice
  11. 10. 2018     Dalším úspěšně dokončeným projektem je modernizace systému dopravy síranu amonného ve SPOLANĚ Neratovice.
 • TRANSPORTA Technology
  UNIPETROL - T700
  11. 9. 2018    Společnost TRANSPORTA Technology realizuje stavební část a dílčí provozní soubor technologické části akce „Rekonstrukce a modifikace stávající technologie odsíření" v areálu UNIPETROL RPA Litvínov.

 • TRANSPORTA Technology
  Vodní dílo Klabava - dokončení výroby

  30. 8. 2018     Kompletní výroba dílů pro akci „Vodní dílo Klabava - zvýšení retence a zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod" byla dokončena v termínu.

 • Inside Industry Magazine

  16. 7. 2018    Celosvětový časopis Inside Industry představuje společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. v červencovém vydání v rozhovoru s CEO společnosti. 

 • TRANSPORTA Technology
  ArcelorMittal Ostrava - Skládka sever
  13. 7. 2018    Dodávky a montáž Pásových dopravníků PD90; PD91; PD92 pro dopravu aglomerátu byly dokončeny a v současné době jsou úspěšně provozovány v plném zatížení.
 • TRANSPORTA Technology
  Vodní dílo Klabava

  28. 6. 2018    Realizace akce „Vodní dílo Klabava - zvýšení retence a zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod" úspěšně pokračuje.

 • TRANSPORTA Technology Rekonstrukce vnitřní dopravy paliva
  Mondi Štětí - Rekonstrukce kotle K11

  9. 4. 2018    Rekonstrukce vnitřní dopravy paliva byla montážně dokončena a předána investorovi v prosinci 2017. V březnu 2018 bylo provedeno ověření garantovaných parametrů a po ukončení garančního provozu bylo zařízení předáno investorovi do užívání.

 • Školení Solidworks
  30. 3. 2018    Zaměstnanci společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o. absolvovali další školení Solidworks.
 • TRANSPORTA Technology podpořila charitativní akci

  25. 3. 2018    V souladu s myšlenkou společenské odpovědnosti firem se společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. zapojila do organizace tradičního charitativního turnaje „Bobování pro ....." na podporu handicapovaných dětí.

 • Veselé Velikonoce 2018

  23. 3. 2018    Přejeme Vám příjemné prožití Velikonočních svátků.

 • PF 2018
  15.12.2017    Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do roku 2018 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.