Projekční

 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Studie proveditelnosti zpětné dopravy strusky z uložiště na železniční vagóny v elektrárně Počerady
 • Lasselsberger – realizační dokumentace stavby pro rozšíření linky přípravy hmot
 • DIAMO – Studie separační linky hlušiny uranových rud
 • ČEZ – Zpracování návrhu technologie chladících šneků zadního tahu popílku
 • MONDI Štětí – Dokumentace dopravy vápna – RDS pro výběr zhotovitele
 • MONDI Štětí – Dokumentace pro průmyslový vysavač – RDS pro výběr zhotovitele
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Doplnění ochranných sítí pod TD KOCH400 nad veřejnými komunikacemi – RDS pro výběr zhotovitele
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Nakládka Energosádrovce (EGS) na nákladní automobilovou dopravu v el. Prunéřov II
 • ČEZ – Studie proveditelnosti úpravy trubkového dopravníku KOCH ETK11-12 na otevřený dopravník „U“ – pas v el. Prunéřov II
 • ČEZ  – Studie proveditelnosti úpravy separátní pneu-dopravy popílku od zadních tahů z bloků C-D-E do popílkových sil na EPRII
 • ČEZ – Studie proveditelnosti systému odsávání a odprášení násypných míst popílku od zadního tahu bloků C-D-E do společného dopravníku strusky ETK11 a 12 na EPRII
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti realizační dokumentace – Nakládka Energosádrovce (EGS) na vlakovou dopravu v el. Tušimice
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Zpracování dokumentace nové dopravní linky nakládky vagónů energosádrovcem v elektrárně Tušimice
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Zpracování dokumentace nové dopravní linky nakládky nákladních automobilů energosádrovcem v elektrárně Tušimice