Montážní práce

Zajišťujeme komplexní nabídku montážních služeb dle konkrétní potřeby zákazníka:

• výroba, montáž a zprovoznění technologických celků, zejména souborů zařízení pro přepravu sypkých hmot formou „na klíč“
včetně technických řešení a tvorby dokumentace
• demontáže ocelových konstrukcí, průmyslových zařízení, strojů a souvisejících potrubních rozvodů
• výroba a montáž ocelových konstrukcí (stavebně-technologické ocelové konstrukce)
• montáž strojních zařízení
• komplexní zajištění montáží včetně nátěrů
• svářečské práce prováděné kvalifikovanými svářeči s Certifikátem dle ČSN EN ISO 9606-1:2014
• zajištění managementu kvality a managementu BOZP a PO
• k dispozici mobilní montážní dílna s kompletním vybavením