Projekční práce a konstrukční oddělení

Významnou část služeb a prací společnosti TRANSPORTA Technology tvoří naše projekční práce. Mezi naše významné reference patří studie proveditelnosti investičních záměrů, dokumentace pro stavební povolení, zpracování realizačních dokumentací pro provedení staveb nebo výběr zhotovitele. Tyto činnosti jsou vedeny odborníky s požadovanou kvalifikací a autorizací pro dané odbornosti.

Při zpracování výrobní dokumentace je využíváno vlastní konstrukční oddělení, které zpracovává projekční podklady do detailu výrobních dokumentací jak pro vlastní účely, tak i na zakázku. Výrobní dokumentace složitých strojírenských celků s díly pro obrábění, výrobu plechových dílů nebo výrobu ocelových konstrukcí. K tomto účelu je konstrukční oddělení vybaveno softwarem pro tvorbu výrobní dokumentace ve 2D nebo 3D.

Naše konstrukční oddělení zpracovává do detailu v rámci výrobních dokumentací podklady pro obrábění, výrobu plechových dílů a ocelových konstrukcí.

Mezi vybrané referenční zakázky projekčního a konstrukčního typu patří:

 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Studie proveditelnosti zpětné dopravy strusky z uložiště na železniční vagóny v elektrárně Počerady
 • Lasselsberger – realizační dokumentace stavby pro rozšíření linky přípravy hmot
 • DIAMO – Studie separační linky hlušiny uranových rud
 • ČEZ – Zpracování návrhu technologie chladících šneků zadního tahu popílku
 • MONDI Štětí – Dokumentace dopravy vápna – RDS pro výběr zhotovitele
 • MONDI Štětí – Dokumentace pro průmyslový vysavač – RDS pro výběr zhotovitele
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Doplnění ochranných sítí pod TD KOCH400 nad veřejnými komunikacemi – RDS pro výběr zhotovitele
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Nakládka Energosádrovce (EGS) na nákladní automobilovou dopravu v el. Prunéřov II
 • ČEZ – Studie proveditelnosti úpravy trubkového dopravníku KOCH ETK11-12 na otevřený dopravník „U“-pas v el. Prunéřov II
 • ČEZ  – Studie proveditelnosti úpravy separátní pneu-dopravy popílku od zadních tahů z bloků C-D-E do popílkových sil na EPRII
 • ČEZ – Studie proveditelnosti systému odsávání a odprášení násypných míst popílku od zadního tahu bloků C-D-E do společného dopravníku strusky ETK11 a 12 na EPRII
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti realizační dokumentace – Nakládka Energosádrovce (EGS) na vlakovou dopravu v el. Tušimice
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Zpracování dokumentace nové dopravní linky nakládky vagónů energosádrovcem v elektrárně Tušimice
 • inPROJEKT LOUNY ENGINEERING – Zpracování dokumentace nové dopravní linky nakládky nákladních automobilů energosádrovcem v elektrárně Tušimice