Zajišťujeme zpracování všech druhů dokumentace od provedení studie až po realizační dokumentaci.
Pro zpracování dokumentace disponujeme vysoce kvalifikovanými pracovníky autorizovanými v oboru.
Ke zhotovení návrhů zařízení a technologických celků využíváme moderní 2D a 3D CAD systémy
(Advance Steel, SolidWorks), které našim zákazníkům umožňují podrobné seznámení s detaily projektu.

Forma a stupeň dodávané projektové dokumentace:

• Technicko-ekonomická studie
• Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
• Realizační dokumentace v detailu pro výběr zhotovitele
• Dílenská (výrobní) dokumentace pro objednání druhovýroby náhradních dílů v našich dodávkách