Výměna uhelných uzávěrů na K6

Předmětem díla je výměna deskových uzávěrů s hydraulickým pohonem za deskové uzávěry DU 500-100-EP se servopohonem.
S touto výměnou souvisela úprava zásobníků uhlí a zlepšení jejich průchodnosti, doplnění pasivních prvků, vyložení nerezovým plechem, protiabrazivní keramický nástřik, repase a doplnění pulzních trysek, včetně výroby nových násypných svodek a částí řetězového dopravníku.
Práce byly provedeny v rámci velmi krátké odstávky provozu.
Kapacita uhelného zásobníku kotle K6 v Opatovické elektrárně je cca na 500 m3 paliva s následným výpadem dvěma výsypkami. Případnému klembování paliva je zamezeno pomocí kombinace 112 vzduchových pulzních trysek typu Myrlen a nově navrženými a dodanými pasivními prvky.