Diamo – rekonstrukce technologie Neutralizační a dekontaminační stanice – NDS6

Předmětem díla jsou dodávky a montáže konstrukcí a zařízení jako součást kompletní rekonstrukce, respektive výstavby nové Neutralizační a dekontaminační stanice NDS6.

Hlavní technologické parametry technologie NDS6 po realizaci prací:

  • Zpracovávaný objem roztoků činí 330 – 430 m3/hod., koncentrace kontaminantů (rozpuštěných látek) ve vstupních roztocích cca 11 g/l.
  • Technologie umožňuje zpracovat a následně do vodoteče vypustit až 3 153  000 m3 vyčištěných vod za rok.
  • Produkce filtračního koláče činí 90 000 m3/rok a množství vyvedených kontaminantů cca 23 000 tun/rok, od roku 2018 do roku 2037 tedy celkem
    cca 400 tis. tun.

Rozsahem prací jsou následující dílčí části:

  • Kompletní dodávka a montáž ocelových konstrukcí vč. kotvení, zpracování výrobní výkresové dokumentace, povrchové úpravy, spojovacího materiálu, montážních prostředků, úklidu a likvidace odpadů po ukončení prací, předkládání vzorků jednotlivých materiálů, nákladů na zařízení staveniště, nákladů na média a osvětlení, nákladů na přejímky a zkoušky, BOZP a PO, koordinace prací s ostatními dodavateli, dokladů ke kolaudaci a přesunů. Celkový rozsah dodávaných ocelových konstrukcí ve všech dotčených stavebních objektech činí více jak 758 tun.
  • Dodávka a montáž nerezových nádrží H501, A502, A503, A504, A505, A506. Předmět díla zahrnuje výrobu, materiálovou dodávku, montáž a zkoušky zařízení. Nádrže jsou dodány v materiálu 1.4404. Rozměry jsou ø 8 300 mm při výšce 6 300 mm (A502-506) a ø 5 400 mm při výšce 5 320 mm (H501).
  • Konstrukce, výroba a dodávka míchacích ústrojí (vrtulových míchadel vč. otopných hadů, pomaluběžných míchadel apod. s rozměry pro nádrže až do ø 8 300 mm). Celkový počet dodaných zařízení je 25 ks.
  • Dodávka, kompletní montáž a odzkoušení potrubních větví na provozních souborech PS01-12 včetně všech tvarovek, těsnění a přírub – materiálová specifikace S235 a 1.4404.
  • Dodávka 35 ks čerpadel a pump a 1 ks automatické tlakové stanice (ATS) výroby KSB Pumpy a Verder vč. supervize montáže a uvádění do provozu.