Rekonstrukce vyložení zásobníku drceného uhlí, vzduchových děl, výměna deskových uzávěrů a oprava podavačů paliva

Předmětem provedeného díla byla rekonstrukce stávajících řetězových dopravníků a zásobníku uhlí fluidního kotle K4 – 4 samostatných palivových tras.
Na palivové trase v rámci provozní části byla provedena kompletní rekonstrukce 4 ks řetězových dopravníků, instalace kompenzátorů svodek paliva a výměna nově dodaných deskových uzávěrů s ručním i elektromechanickým ovládáním (celkem 21 ks).
Kapacita každého z dopravníků je 84 t/hod při délce dopravy 20 m.
V rámci investiční části projektu bylo provedeno vyložení uhelného zásobníku nerezovým plechem, instalace pasivních prvků a 18 ks mečových trysek. Další částí byla dodávka a montáž nových násypek s nerezovým vyložením osazených vzduchovými pulsními tryskami v počtu 130 ks. Součástí projektu byl návrh a realizace MaR s napojením do nadřazeného řídicího systému.
Dílo bylo provedeno tzv. “na klíč”, tedy od zpracování realizační dokumentace až po uvedení zařízení do provozu.