Vodní dílo Klabava – zvýšení retence a zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod

Zakázka byla zaměřena na výrobu a montáž segmentů uzavírání vodního díla a součástí dodávky bylo zpracování dokumentace, výroba a montáž segmentu.
Výroba a dodávky uzavíracích segmentů a jejich ovládání bylo dokončeno v 08/2018.
Montážní práce byly dokončeny v 08/2019 a celé dílo kompletně předáno objednateli v 10/2019.