Odsávání hrubé třídírny

Předmětem díla bylo dodání kompletního řešení pro odsání přesypů v hrubé třídírně uhlí Úpravny uhlí Ledvice – SD a.s. Celkem se jedná o odsávání uhelného prachu ze 4 přesypů a 2 pasových dopravníků.
Potřebný sací výkon zajišťují dvě filtrační jednotky FD622 od výrobce NEDERMAN s výkonem 2 x 21 000 Nm3/hod celkem 42 000 Nm3/hod.
Každá z filtračních jednotek je vybavena explozivní membránou a deflektorem pro usměrnění kinetické energie v případě výbuchu. Pro dodržení požadované hladiny hluku v pracovním režimu jsou ventilátory osazeny tlumiči hluku pro splnění požadavku pro limit hlučnosti zařízení 75 dBA. Filtry jsou dodány včetně ocelových konstrukcí obslužných plošin, které zpřístupňují všechna servisní místa a umožňují provádět periodické kontrolní měření účinnosti filtrů.
Potrubní trasa je vyrobena a dodána z ocelových trubek DN 250 – 560 mm a speciálních armatur umožňujících připojení protivýbuchových a regulačních klapek CARZ-N.
Funkčnost a výkon celého filtračního systému byla potvrzena řadou garančních měření a testů, které sledovaly především výkon filtrace na výstupu z komína, prašnost v pracovním prostředí hrubé třídírny a emise hluku. Vše za dozoru státních organizací.