Rekonstrukce zařízení pro vynášení strusky ze sil

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce vynášecího zařízení ze struskových sil A a B a instalace nového zkapacitněného spádového potrubí havarijního svodu struskových sil.