Produkty
Redlerové dopravníky pro biomasu a uhlí
Kontinuální vážení a vynášení z provozního zásobníku hydraulickým dnem
Bezprašné provedení s aplikací těsnících vzduchů
Možnost provedení v nerezRedlerové dopravníky pro biomasu a uhlí - provedení "heavy duty"
Přepravní množství do 90 t/h uhlí
Přepravní množství do 70 t/h biomasy
Kontinuální vážení a vynášení z provozního zásobníku hydraulickým dnem
Poloautomatický režim ovládání
Bezprašné provedení s aplikací těsnících vzduchů a recirkulací spalin z palivových kanálů kotle
Možnost provedení v nerez u biomasy

méně...
Systém vyprazdňování sila "First In - First Out"
Kontinuální zásobování do a vynášení ze sil
Možnost provedení monolit nebo ocel
Včetně řešení ochrany proti výbuchu


Popis technického řešení:
Skladová sila (zásobníky) pro vás navrhneme dle požadované kapacity a vašich prostorových možností. Vlastní silo je řešeno jako betonové (pro menší objemy je možno navrhnout i ocelové). Skladové hospodářství jako systém, řešíme vždy se zákazníkem s ohledem na vlastnosti skladovaného materiálu, dispoziční možnosti, požární normy a předpisy, procesní požadavky atd. Jako celek jsme schopni jej poté i dodat, včetně vykládky materiálu z dopravních prostředků kolových i kolejových, dopravy do sil, vynášení a dopravy ze sil, napojení na stávající technologickou popř. jinou dopravu a řídící systém, vážení, vzorkování, sledování vlastností materiálu jako je teplota, emise CO, uhlovodíků, kouře až po aktivní prvky ochrany SHZ (stabilní hasicí zařízení).

Základní parametry:
Výhody řešení:
•    materiál vynášíme ze spodu sila - Fi-Fo (first in - first out ... první dovnitř - první ven)
•    online sledování vlastností materiálu jako je teplota, emise CO, uhlovodíků, kouře atd.
•    systém lze využít k přeskladnění materiálu tak, aby jsme se dostali k problémové vrstvě a zlikvidovali pouze nutný objem (zásobníky se po tuto dobu mohou inertizovat)
•    uvnitř zásobníku není přítomna stálá obsluha v objektu, nehrozí udušení CO a dá se lépe snímat koncentrace CO.
•    dá se velmi dobře řešit prašnost a hluk
•    minimální požadavky na půdorysnou plochu v poměru k uskladněnému množství materiálu
méně...
Provedení "heavy duty"
Dopravní výkon: 800 t/hod
Šíře pásu do 1800 mm
Délka jednoho dopravníku 500 m
Součástí poháněcí, přesypné a vratné stanice
Popis technického řešení:
Dálková pásová doprava má nezastupitelné místo v přepravě těžebných materiálů, v podmínkách povrchových dolů, při přepravě materiálů z těžního místa ke zpracovatelskému centru, deponování popelovin a přemísťování skrývky.

Jedná se o komplexní systém zařízení navržených v sestavách do logických celků dle zadání nebo potřeb zákazníka.

Výhody DPD:

  • kontinuita dopravního procesu
  • vysoká dopravní výkonnost
  • schopnost překonávat vysoká stoupání
  • relativně nízké provozní náklady
  • vysoká produktivita práce

V rámci DPD dodáváme na klíč tato zařízení:
•   Pásové dopravníky
•   Poháněcí a vratné stanice
•   Střední části dopravníků
•   Dopravníkové pásy
•   Technologická příslušenství
•   Násypky
•   Shazovací vozy
•   Doplňková zařízení
•   Pásové vozy
•   Vynášecí mosty
•   Předávací stanice
•   Součástí všech dodávek jsou ocelové konstrukce (mosty pro vynesení DPD apod.)

méně...