Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever – ArcelorMittal Ostrava a.s.

Předmětem plnění byla dodávka vybraných částí technologického zařízení včetně ocelových konstrukcí, modifikace zařízení a konstrukcí pro dopravu požadovaných materiálů z aglomerace sever na aglomeraci jih. Součástí dodávky byla veškerá zařízení potřebná pro napojení na stávající dopravní cesty na aglomeraci jih a aglomeraci sever a její provozování.

Rozsáhlá dodávka obsahovala zhruba 320 t ocelových konstrukcí a 200 t technologie. Součástí dodávky byly pásové dopravníky pro dopravu homogenizační směsi, konkrétně dva pásové dopravníky o délce 594 m a 440 m, oba o šířce 1200 mm a jeden reverzní dopravník. Dopravovaný železorudný aglomerát je jedním z hlavních komponentů vsázky do vysokých pecí.

Projekt byl připraven a realizován ve velmi krátké době. Od podpisu smlouvy se zhotovitelem celého projektu v listopadu 2017 byla zpracována projektová dokumentace a realizační dokumentace, realizována výroba a dodávka dopravníků a ocelových konstrukcí a akce byla dokončena v červenci 2018.

Jedná se o mimořádně technologicky náročný dopravní systém. Vzhledem k těžkému provedení dopravních cest a jejich obtížnému umístění ve stávajícím zařízení, bylo nutné více než polovinu dopravní trasy vést vzduchem na mostech s přechodem kolejové dopravy včetně zhlaví. Pro přemostění kolejového zhlaví bylo využito mostu s vloženým polem o rozponu přes 39 m.

Kvůli nutnosti zachování plné průjezdnosti silnice pod trasou dopravníku a stávající technologie bylo třeba využít portálových sloupů a vynesení konstrukce nad stávající dopravní trasu.

Dopravní trasa byla zakončena složitou ocelovou konstrukcí přesypné stanice, kde byla vyřešena problematika přemostění stávající dopravní trasy se svedením materiálů na 3 průběžné dopravníky.