SPOLANA – Zastávkové práce

Součástí rekonstrukce je zkrácení pásového dopravníku N6.3 v technologickém kanálu pod skladovou halou síranu amonného o 40 m a dodávka a instalace nové napínací stanice.