SPOLANA – Dokončení zastávkových prací

Předmětem prací byla oprava a údržba dopravních tras síranu amonného.
Práce zahrnovaly repase pohonů, výměnu dopravního pásma, repase přesypů, svodů dopravníků a elevátorů.
Na základě požadavku zákazníka proběhla také úprava jednoho dopravníku včetně návrhu technického řešení a tvorby dokumentace pro úpravu.
Úprava spočívala ve zkrácení pásového dopravníku N6.3. o 42 m a výrobu a instalaci nové vratné/napínací stanice.
Dokončení prací včetně zprovoznění zařízení proběhlo v řádném termínu v červnu letošního roku.
SPOLANA Neratovice je členem mezinárodní skupiny Orlen a zastávkové práce probíhají vždy 1x za rok v trvání jednoho měsíce.