Realizace ocelových konstrukcí při zkapacitnění výroby barev malých šarží v areálu Jotun Trmice

Společnost TRANSPORTA Technology nyní realizuje akci pod názvem „Realizace ocelových konstrukcí při zkapacitnění výroby barev malých šarží v areálu Jotun Trmice“

Realizace byla zahájena 06/2020 a dokončení je plánované na konec měsíce září r. 2020.