O NÁS

Společnost TRANSPORTA Technology nabízí spolupráci v různých oblastech technologicko-strojírenské výroby. Jako jediná společnost navazujeme na historické úspěchy značky TRANSPORTA známé v celé střední Evropě i ve světě.
V rámci našeho výrobního portfolia nabízíme Systémová řešení v energetickém a výrobním segmentu trhu formou dodávek na klíč nebo formou dílčích dodávek vlastních Produktů.

SPECIALIZACE – VÝROBNÍ PROGRAM

Mezi naše vybraná technická řešení patří zejména doprava paliva a úprava a skladování sypkých hmot.
Na uhelné trase dodáváme širokou škálu typů pasových dopravníků včetně provozních zásobníků s možností vybavením pulzními tryskami, uhelnými uzávěry apod. Na trase biomasy dodáváme řetězové dopravníky, zařízení pro drcení, zásobníky s aktivátorem toku materiálu s následnou dopravou šnekovými dopravníky a navažováním paliva.
Obdobně realizujeme trasy odtahu popelovin, kde řešíme požadavky na zchlazení popílku pomocí chladících šnekových dopravníků. Dále skladová sila pro popílek a strusku, sloužících ať už pro expedici nebo k dalšímu zpracování v míchacích centrech.
Kromě kompletních dodávek na klíč se v našem konstrukčním a projekčním oddělení věnujeme konstruování dílčích komponent – Produktů pro větší technologické celky, které dodáváme na trh pod značkou TRANSPORTA.
Všechny naše dodávky jsou předmětem podrobných kvalitativních kontrol prováděných v námi využívaných střediscích obrábění a výroby ocelových konstrukcí.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Řešení jednotlivých projektů – volba vhodné koncepce, dimenzování technologie pro požadované parametry, zpracování projektové dokumentace – je produktem našeho konstrukčního a projektového oddělení. Samostatně nebo jako součást výše uvedených služeb nabízíme projekční práce pro zpracování dokumentace ve stupních od studie proveditelnosti až po realizační projekty.

MONTÁŽE A SERVISY

Důležitou součástí našich služeb jsou samostatné montážní práce a servisní údržba záručního nebo pozáručního charakteru. Pro tyto služby máme zavedené servisně-montážní středisko s plnohodnotnou mobilní výbavou.

Zakázky realizujeme v oblastech:

  • výroby energie
  • ekologizace tepelných zdrojů
  • skladování a dopravy sypkých hmot ve zpracovatelském průmyslu
  • skladování a manipulace s odpady a všemi druhy sypkých paliv
  • filtrace vzduchu
  • odsávání prachu
  • odstraňování zápachu v průmyslových provozech