Produkty
Statický návrh součástí dodávky dle individuální aplikace
Průměry do 1400 mm, délka do 6,5 m
Dodávka s pogum nebo keramickým obložením
Možnost speciálního materiálového provedení

Popis produktu:
Bubny pro vás navrhneme, vyrobíme a dodáme dle základních parametrů zadaných zákazníkem (viz. zadávací formulář). Samotný návrh bubnu a jeho pevnostní výpočet jsme schopni zajistit dle libovolných rozměrových požadavků až do průměru bubnu 1 400 mm a celkové délky 6 500 mm. Pro bubny větších rozměrů je nutná konzultace s naším technickým oddělením.
V rámci programu náhradních dílů lze také buben dodat na základě původní dokumentace TRANSPORTA, případně vyrobit dle vlastní dokumentace zákazníka.
 
Bubny dodáváme ve všech základních konstrukčních provedeních:
  • poháněcí jednostranné
  • poháněcí oboustranné
  • vratné
  • napínací
  • převáděcí

... a dále v provedení bez obložení, s pogumováním vulkanizací za tepla nebo za studena, s keramickým obložením případně jiným dle požadavků provozu. Bubny jsou po výrobě dynamicky vyváženy. Všechny produkty podléhají podrobným výstupním kontrolám v souladu s kvalitativními požadavky společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Základní parametry:

Hraniční parametry (v případě větších rozměrů je nutná konzultace s technickým oddělením):

  • průměr do cca 1 400 mm
  • celková délka do 6 500 mm
  • různé druhy povrchů (pogumování, keramika ...)
  • speciální provedení (nemagnetické, lanové ...)


Dokumenty ke stažení:

méně...
Individulání návrh pro konkrétní aplikaci včetně přesypů a dávkování
Možnost provedení nerez 
Pásy od 400 mm do 1600 mm s výkonem do 950 m3/h
Možnost s mechanickým brzděním, rozjezdy s FM apod.

Popis produktu:
Pásové dopravníky jsou konstruovány přímo pro danou potřebu zákazníka.

Pásový dopravník je tvořen základní nosnou konstrukcí, která je umístěna mezi objekty, případně na podpěrách. Vzdálenost mezi podpěrami je dána konstrukcí pásového dopravníku.

Na jednom konci základní konstrukce je umístěna hnací stanice s hnacím válcem uloženým v ložiskových tělesech. Válec je opatřen elektropřevodovkou (případně se používá převodovka-spojka-motor nebo hydropohon), je možno použít i elektroválec (elektrobuben).

Na druhém konci je umístěna vratná stanice s vratným válcem, uloženým rovněž v ložiskových tělesech, případně má válec ložiska uvnitř těla.

Na rám mezi hnací a vratnou stanicí se montují pražce osazené válečky pro vedení dopravního pásu v horní větvi a na spodní část konstrukce se montují držáky se spodními válečky pro spodní větev.

Všechny rotující části pásového dopravníku jsou opatřeny bezpečnostními kryty.

Pásový dopravník je možno na přání zákazníka osadit násypkou pro vstup materiálu, případně výsypkou (skluzem), pro jeho odvod.

Pro pásové dopravníky s úhlem sklonu do 18° se používá hladký profil dopravního pásu. Pro pásové dopravníky s úhlem sklonu vyšším než 18° se používají dopravní pásy s unašeči, zabraňující zpětnému sesuvu materiálu. Druh (typ) dopravního pásu je třeba konzultovat s dodavatelem s ohledem na dopravovaný materiál.

Základní parametry:

Informativní rozměry a parametry:
šířka pásu                 dopravní výkon                 Max. rozměr zrna
(mm)                           (m3/hod)                           (mm)
  400                             40                                        90
  500                             70                                      100
  650                           120                                      135
  800                           210                                      180
1000                           340                                      250
1200                           490                                      300
1400                           680                                      350
1600                           950                                      400

Dokumenty ke stažení:

méně...
Toto zařízení je obvykle umístěno pod poháněcí stanicí pásového dopravníku, kde je schopno odklízet spady do výsypky. Šířka čistícího řetězového dopravníku se volí dle šířky pásu nad ním.
Popis produktu:
Toto zařízení je obvykle umístěno pod poháněcí stanicí pásového dopravníku, kde je schopno odklízet spady do výsypky. Šířka čistícího řetězového dopravníku se volí dle šířky pásu nad ním.

Pro danou šířku lze zařízení sestavovat do volitelných délek z konstrukčně připravených segmentů podle požadavků konkrétní aplikace.

Mimo základní rozměrovou sadu jsme schopni dodat dopravník i v jiných parametrech dle přání zákazníka.

Pro úzké pracovní profily lze dodat i nízké provedení dopravníku bez bočnic s částečným omezením účinné šířky.

Základní parametry:

Řetězový dopravník lze použít například v následujících aplikacích:
•   doprava uhlí
•   doprava koksu
•   doprava strusky a popílku od kotlů
•   doprava sádrovce
•   doprava vápence
•   doprava cementu
•   doprava tuhých alternativních paliv
•   doprava kukuřice
•   doprava hnojiv
•   doprava biomasy
•   doprava štěpky
•   doprava dřevěných pilin
•   doprava dřevěných pelet
•   doprava štěrkopísku
•   doprava kameniva
•   doprava měděného koncentrátu
•   doprava tříděného komunálního odpadu

Dokumenty ke stažení:
méně...
Dopravník je vhodný pro většinu sypkých materiálů jako je např.: uhlí, biomasa, drcené alternativní paliva, sádrovec, vápenec, pelety, štěrkopísky, hnojiva, drcený komunální odpad atd.
Popis produktu:
Základní technické řešení tohoto dopravníku spočívá v použití řetězu pro přenos tahových sil a gumového pásu jako nosiče dopravovaného materiálu. Dopravník dokáže měnit stoupání v relativně malých rádiusech, je možno jej celý zakrýt, odsávat prach a pachy a spodní větev dopravníku se sama čistí. Značnou výhodou je výrazně nižší abraze tělesa dopravníku vlivem smýkání materiálu jak to známe z klasických řetězových dopravníků, přičemž příkon nutný k přepravě materiálu je nižší.

Celý dopravník je řešen jako modulární stavebnice s danou zástavbovou výškou. Dle požadované přepravní kapacity se poté mění dopravní rychlost a šířka dopravníku.

Dopravník je vhodný pro většinu sypkých materiálů např.: uhlí, biomasa, drcené alternativní paliva, sádrovec, vápenec, pelety, štěrkopísky, hnojiva, drcený komunální odpad atd.

Přepravní kapacita je v řádu stovek kubických metrů za hodinu a délka dopravníku v řádu desítek metrů. Přesné zhodnocení vhodnosti a technických možností přepravy rádi posoudíme individuálně na základě požadavku zákazníka.


Základní parametry:
Výhody řetězopásového dopravníku:
•   variabilita dopravní cesty
•   nižší abraze a vyšší spolehlivost (oproti klasickému řetězovému dopravníku)
•   nižší příkony na danou přepravovanou kapacitu
•   nízké provozní náklady
•   dopravník je celozakrytý, bezprašný a dá se osadit filtry

Dokumenty ke stažení:méně...
Hydro pohon pohyblivého dna sila
Kontidávkování šnekovnicemi do váhy
Semiautomatické ovládaní 


Dokumenty ke stažení:
méně...