Produkty

PF 2020

13.12.2019     Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do roku 2020 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů
více...
méně...

AniDef, z.s.

4.12.2019    TRANSPORTA Technology podpořila útulek AniDef z.s., který se stará o opuštěné a týraná zvířata v Žimu.
Útulek zachraňuje často zraněná nebo nemocná zvířata a zaměstnanci věnují svou péči a velké úsilí k jejich uzdravení a nalezení nových domovů.
Věříme, že jsme jim tuto náročnou práci alespoň trochu usnadnili.
více...
méně...

SD a.s. - Odsávání hrubé třídírny

17.10.2019     Společnost TRANSPORTA Technology zahájila novou investiční akci
Společnost TRANSPORTA Technology zahájila novou investiční akci pro SD a.s. pod názvem „Odsávání hrubé třídírny".
Jedná se o další realizační projekt v oboru filtrace vzduchu v průmyslovém provozu dopravy a nakládání s palivem.
Předpokládaný termín ukončení realizace je 1Q 2020.

více...
méně...

SPOLANA – Dokončení zastávkových prací

20. 8.2019     TRANSPORTA Technology dokončila opravárenské práce v areálu SPOLANA Neratovice
Předmětem prací byla oprava a údržba dopravních tras síranu amonného.
Práce zahrnovaly repase pohonů, výměnu dopravního pásma, repase přesypů, svodů dopravníků a elevátorů.
Na základě požadavku zákazníka proběhla také úprava jednoho dopravníku včetně návrhu technického řešení a tvorby dokumentace pro úpravu.
Úprava spočívala ve zkrácení pásového dopravníku N6.3. o 42 m a výrobu a instalaci nové vratné/napínací stanice.
Dokončení prací včetně zprovoznění zařízení proběhlo v řádném termínu v červnu letošního roku.
SPOLANA Neratovice je členem mezinárodní skupiny Orlen a zastávkové práce probíhají vždy 1x za rok v trvání jednoho měsíce.
více...
méně...

Partner cyklistického závodu Krušnoton 2019

10.8.2019        TRANSPORTA Technology  podpořila 10. ročník mezinárodního silničního cyklistického závodu Cannondale Koloshop Krušnoton 2019, který se uskutečnil v Teplicích.
Jubilejní 10. ročník Krušnotonu nabídl 3 tratě o délkách 110 km, 180 km, 250 km a jako prémiovou trať o délce 300 km s převýšením 6000 m.
Závodu se zúčastnilo více než 1100 silničních hobby cyklistů ze všech koutů Evropy.
Start i cíl závodu se konal v lázeňském městě Teplice a trasa byla vedena přes hřebeny Krušných hor až k vrcholkům Českého středohoří, kde si závodníci vyzkoušeli strmá dlouhá stoupání a následné dlouhé sjezdy.
I když počasí nebylo k cyklistům přívětivé a po celou dobu závodu pršelo, do cíle však cyklisté dojížděli s úsměvem na tváři.
více...
méně...

EPR II - Nakládka energosádrovce

19. 6. 2019      Ukončení 1. etapy - Demontáž polí technologického mostu 7a-II byla úspěšně dokončena.

Jedná se o úpravu stávajícího technologického mostu včetně kompletní technologie. Předmětem plnění byla i dodávka a zprovoznění technologického souboru nakládacího uzlu, který umožňuje nakládku energosádrovce do železničních vagónů.

Realizace zakázky byla zahájena v dubnu letošního roku a v současnosti probíhá výroba nové technologie. V další fázi projektu, v průběhu července bude zahájena montáž nové technologie. Předpokládaný termín ukončení a zprovoznění je plánovaný na podzim 2019.

více...
méně...

SPOLANA - Zastávkové práce

13. 6. 2019     V červnu byla zahájena rekonstrukce pásových dopravníků a korečkových elevátorů pro dopravu síranu amonného.Součástí rekonstrukce je zkrácení pásového dopravníku N6.3 v technologickém kanálu pod skladovou halou síranu amonného o 40 m a dodávka a instalace nové napínací stanice.
více...
méně...

Přednáška na konferenci v MEDLOVĚ

24. 5. 2019      ODSTRANĚNÍ PŘETLAKU V PALIVOVÝCH CESTÁCH FLUIDNÍCH KOTLŮ - rekonstrukce dopravy a dávkování paliv - uhlí, biopaliva
Ve dnech 22. - 23. 5. 2019 se v Medlově uskutečnil 22. ročník odborné konference Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva. Jednatelé společnosti TRANSPORTA Technology Zdeněk Urban a Tomáš Nágl na konferenci uvedli přednášku na téma „Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů".

U fluidních kotlů, které jsou v posledních desetiletích v oblibě hlavně kvůli menším problémům s emisními limity a mají možnosti širší palivové základny, se objevují i některé chronické provozní problémy. Jedním z nich je přetlak v palivových cestách, který znesnadňuje provoz, revize a údržbu dopravních zařízení a dále omezuje technologické možnosti přesného dávkování paliva do kotle.

Přednášející prezentovali, jak si společnost TRANSPORTA Technology poradila s těmito problémy při rekonstrukci dopravy paliva kotle K11 v areálu Mondi Štětí, při které došlo k odstranění přetlaku v palivových cestách a násobnému zvýšení přesnosti dávkování paliva.

Součástí přednášky bylo také představení historie značky TRANSPORTA, na jejíž úspěchy TRANSPORTA Technology navazuje svojí činností především v oboru MATERIAL - HANDLING se zaměřením na oblasti energetiky, průmyslové výroby a odpadového hospodářství.

více...
méně...

Veselé Velikonoce 2019

12. 4. 2019      Přejeme Vám příjemné prožití Velikonočních svátků.
více...
méně...

Dny teplárenství a energetiky 2019

25. 3. 2019      TRANSPORTA Technology se stala partnerem jubilejního 25. ročníku konference "Dny teplárenství a energetiky", který se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 24. - 25. dubna 2019.
Jedná se o nejvýznamnější setkání v oboru v České republice, kterého se zúčastní přední odborníci z oblasti energetiky, teplárenství a klíčových oblastí hospodářství.
TRANSPORTA Technology na konferenci uvede přednášku na téma „Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů".

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci
více...
méně...

Elektrárny Opatovice - výměna uzávěrů

8. 2. 2019      TRANSPORTA Technology získala novou zakázku pro Elektrárny Opatovice. Předmětem plnění zakázky je výměna uhelných uzávěrů ovládaných hydraulickým pohonem za uzávěry ovládané elektrickým pohonem na kotli K6.
Součástí dodávek je i nerezová výstelka uhelných zásobníků, doplnění pasivních prvků sila působících proti klenbování ukládaného materiálu a výroba nových násypných skříní pod deskovými uzávěry. Do stěn zásobníku budou doplněny pulzní vzduchové trysky, u stávající proběhne revize.
více...
méně...

PF 2019

17. 12. 2018    Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2019.
více...
méně...

SPOLANA Neratovice

TRANSPORTA Technology
11. 10. 2018     Dalším úspěšně dokončeným projektem je modernizace systému dopravy síranu amonného ve SPOLANĚ Neratovice.
Jednalo se o rekonstrukci pásových dopravníků, shazovacího vozíku a elevátoru. U pásových dopravníků byly dodány nové bubny a provedena repase stanic.
Rekonstrukce elevátoru zahrnovala výměnu důležitých částí např. bubnů, pásů a zkorodovaných částí stanic.
Součástí zakázky bylo zpracování výrobní dokumentace, dodávka komponentů, demontážní a montážní práce. Rekonstrukce probíhala ve velmi náročném prostoru v krátkém časovém úseku.
TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
více...
méně...

UNIPETROL - T700

TRANSPORTA Technology
11. 9. 2018    Společnost TRANSPORTA Technology realizuje stavební část a dílčí provozní soubor technologické části akce „Rekonstrukce a modifikace stávající technologie odsíření" v areálu UNIPETROL RPA Litvínov.

Aktuálně probíhá realizace konstrukční - stavební části a dílenská příprava pro technologie.
TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
více...
méně...

Vodní dílo Klabava - dokončení výroby

TRANSPORTA Technology

30. 8. 2018     Kompletní výroba dílů pro akci „Vodní dílo Klabava - zvýšení retence a zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod" byla dokončena v termínu.

V současné době probíhá aplikace protikorozní ochrany na všechny dodávané díly.  Jedná se o zinkový nástřik překrytý 3 vrstvami standardního nátěru.

Stavební připravenost objednatele je plánována na polovinu října a následná montáž bude dokončena v listopadu letošního roku.

TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
více...
méně...

Inside Industry Magazine

TRANSPORTA Technology

16. 7. 2018    Celosvětový časopis Inside Industry představuje společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. v červencovém vydání v rozhovoru s CEO společnosti. 

V rozhovoru s Ing. Zdeňkem Urbanem, CEO je společnost představena od jejího vzniku, navázání na tradici značky TRANSPORTA, důležité milníky jejího vývoje, klíčové zakázky až po aktuální situaci a další směřování.

V článku je uvedeno, jaké jsou strategické výhody společnosti, v jaké oblasti trhu působí, jaké jsou její cíle a technické zázemí.

Magazín Inside Indutry dále prezentuje názory CEO na vývoj trhu v horizontu 10 let.

Inside Industry přináší informace o nejnovějších technologiích, informace z oblasti obchodu, představuje společnosti působící v daném odvětví a napomáhá jejich propojení s novými obchodními příležitostmi.
Každé vydání je zaměřeno na konkrétní oblast průmyslu a kromě profilů společností, přehledu výstav a dalších zajímavých informací prezentuje názory leaderů jednotlivých odvětví.

Mezi 71 000 čtenáři jsou především generální ředitelé, ředitelé, majitelé a manažeři nákupu společností působících ve stavebním, výrobním a průmyslovém odvětví.


Celosvětové rozdělení čtenářů:
• Evropa 44%
• Asie, Střední a Dálný východ 31%
• Severní a Jižní Amerika 11%
• Afrika 9%
• Austrálie a Oceánie 5%

Strana 86-89
http://insidedigimag.com/industry/9_3/5242927.htmlvíce...
méně...

ArcelorMittal Ostrava - Skládka sever

TRANSPORTA Technology
13. 7. 2018    Dodávky a montáž Pásových dopravníků PD90; PD91; PD92 pro dopravu aglomerátu byly dokončeny a v současné době jsou úspěšně provozovány v plném zatížení.

Společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. dokončila dodávky a montáž Pásových dopravníků PD90; PD91; PD92 pro dopravu aglomerátu v rámci projektu „Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever - AMO".
Po provedení zkušebního provozu dopravníků s materiálem a jejich napojení na navazující dopravu v areálu ArcelorMittal zhotovitel přistoupil k montáži obloukových krytů a bezpečnostních mříží. Pásové dopravníky jsou zakrytovány ze 100% z důvodu maximálního snížení prašnosti a plně v provozu.

 

TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
více...
méně...

Vodní dílo Klabava

TRANSPORTA Technology

28. 6. 2018    Realizace akce „Vodní dílo Klabava - zvýšení retence a zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod" úspěšně pokračuje.

Společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. uskutečnila, za účasti investora Povodí Vltavy a generálního dodavatele stavby, dílenské sestavení těla segmentu s rameny pro Vodní dílo Klabava.

Předpokládaný termín dokončení výroby a dodávky uzavíracích segmentů a jejich ovládání je 15. 8. Následná montáž bude dokončena v listopadu letošního roku.

TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
TRANSPORTA Technology
více...
méně...

Mondi Štětí - Rekonstrukce kotle K11

TRANSPORTA Technology Rekonstrukce vnitřní dopravy paliva

9. 4. 2018    Rekonstrukce vnitřní dopravy paliva byla montážně dokončena a předána investorovi v prosinci 2017. V březnu 2018 bylo provedeno ověření garantovaných parametrů a po ukončení garančního provozu bylo zařízení předáno investorovi do užívání.

Předmětem zakázky byla modernizace vnitřní dopravy paliva, která zahrnovala 2 linky dopravy uhlí a dopravy biomasy. Součástí rekonstrukce dopravních linek byly řetězové dopravníky, turnikety, uzávěry a systém těsnícího vzduchu.

TRANSPORTA Technology Rekonstrukce vnitřní dopravy paliva
TRANSPORTA Technology Rekonstrukce kotle K11
TRANSPORTA - Rekonstrukce vnitřní dopravy paliva
více...
méně...

Školení Solidworks

30. 3. 2018    Zaměstnanci společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o. absolvovali další školení Solidworks.
V rámci neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům bylo konstrukční oddělení společnosti vybaveno novým moderním softwarem a zaměstnanci absolvovali další školení práce se Solidworks.
více...
méně...

TRANSPORTA Technology podpořila charitativní akci

25. 3. 2018    V souladu s myšlenkou společenské odpovědnosti firem se společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. zapojila do organizace tradičního charitativního turnaje „Bobování pro ....." na podporu handicapovaných dětí.

Šest hokejových týmů bojovalo o zlatý pohár v charitativním turnaji „Bobování pro .....", který se konal na bílinském zimním stadionu. Všechny zápasy se nesly v přátelském duchu, spojovala je totiž dobrá věc - finanční dar z vybraných příspěvků od sponzorů, hráčů i široké veřejnosti byl věnován dvěma handicapovaným dětem. Charitativní hokejový turnaj Bobování pro... se letos uskutečnil již počtvrté. Stalo se tradicí, že se při něm sejdou i rodiny dětí, kterým se pomáhalo v minulosti.


více...
méně...

Veselé Velikonoce 2018

23. 3. 2018    Přejeme Vám příjemné prožití Velikonočních svátků.

více...
méně...

PF 2018

15.12.2017    Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do roku 2018 Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.
více...
méně...