TRANSDRUM | BUBEN PRO TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ

Bubny jsou jako samostatný výrobek používány v sestavách dopravních zařízení, např. pásové a trubkové dopravníky, elevátory. Jsou využívány pro pohánění dopravníku, jeho napínání a změny směru a geometrie trasy dopravního pásu.

Více..

BELTTRACK | PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

Jedná se o základní typ dopravníku se širokou škálou variant a použití. Díky jednoduchosti konstrukce a principu přepravy materiálu má dopravník dlouhou životnost a materiál lze přepravovat na velké vzdálenosti při vysokých přepravních výkonech.

Více..

SCRUBTRACK | ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

Základní technické řešení tohoto dopravníku spočívá v použití jednoho nebo více řetězů pro přenos tahových sil a hrabel, které smýkají dopravovaný materiál po dně nebo mezidně dopravníku.

Více..

COMBITRACK | ŘETĚZOPÁSOVÝ DOPRAVNÍK

Základní technické řešení tohoto dopravníku spočívá v použití řetězu pro přenos tahových sil a gumového pásu jako nosiče dopravovaného materiálu – materiál je tzv. vezen.

Více..

COMBIBOX | ZÁSOBNÍK

Zařízení je vhodné k zajištění provozní zásoby sypkých hmot a jejich vynášení dále do procesu – uhlí, biomasa, drcená alternativní paliva, sádrovec, vápenec, pelety, štěrkopísky, hnojiva, drcený komunální odpad a další obecně těžko manipulovatelné materiály.

Více..

ARCHBREAKER | PASIVNÍ PRVKY

Pasivní prvky zlepšují tok materiálu uvnitř násypky nebo zásobníku, zabraňují zahlcení výstupního otvoru a snižují tlak na vynášecí zařízení.

Více..